NIVELI III

NIVELI III

NLP studiohet për të kuptuar sjelljen njerëzore dhe zhvillimin e saj drejt rritjes profesionale dhe personale. Ajo lidh perceptimet, besimet, vlerat, emocionet, sjelljet dhe mënyrat tona të komunikimit me rezultatet apo qëndrimet që kemi gjatë një dite të zakonshme....
NIVELI III

NIVELI II

ANKTHI, STRESI DHE BURNOUT/ SHTERIMI EMOCIONAL Ky trajnim ju ndihmon të mësoni të thoni “Jo”, të menaxhoni kohën, njerëzit toksikë dhe jo produktivë në jetë; të kuptoni dhe të përmirësoni pikat e dobëta të personalitetit, të mësoni të meditoni dhe të reflektoni, deri...
NIVELI III

TRAJNER I JETËS / LIFE COACH

Dëshironi të përjetoni eksperiencën e vetëzotërimit duke zhvilluar atë nivel të vetëdijes që ju jep rolin e drejtuesit të mendjes dhe të fatit tuaj?  Trajnerët e jetës përqendrohen në të ardhmen dhe punojnë për të identifikuar fushat e mundshme për vetë-përmirësimin,...