NIVELI II

ANKTHI, STRESI DHE BURNOUT/ SHTERIMI EMOCIONAL

Ky trajnim ju ndihmon të mësoni të thoni “Jo”, të menaxhoni kohën, njerëzit toksikë dhe jo produktivë në jetë; të kuptoni dhe të përmirësoni pikat e dobëta të personalitetit, të mësoni të meditoni dhe të reflektoni, deri tek kapërcimi i frikërave më të mëdha.

Stresi, ankthi dhe burnout-i mund të ndikojnë në cdo aspekt të jetës tonë, duke përfshirë këtu produktivitetin, lumturinë, zgjidhjen e problemeve, marrëdhëniet tona dhe mirëqënien e përgjithme.

 

ÇFARË DO TË PËRFITONI?

 • Teknika praktike që ndihmojnë në uljen e stresit, ankthit, dhe rritjen e lumturisë.
 • Si të jeni të qetë dhe të sigurt në punë.
 • Të zbuloni pikat e forta dhe të dobëta të personalitetit tuaj.
 • Të ndërtoni një marrëdhënie të fortë të vetëbesimit dhe vetëvlerësimit.
 • Si të vendosni kufij të shëndetshëm, të thoni “Jo” dhe menaxhoni kohën.
 • Të përmirësoni mirëqënien tuaj emocionale, mendore dhe shpirtërore.
 • Biologjinë e stresit, ankthit dhe cfarë ndodh nëse i menaxhoni siç duhet këto elemente.
 • Teknika të menaxhimit të stresit dhe ankthit me anë të Medimit Mindfulness.
 • Të kontrolloni emocionet si frika dhe ankthi, duke përdorur fuqinë e mendjes.
 • Si të praktikoni mindfulness çdo ditë dhe të merrni përfitimet prej saj.

 

KUJTI I SHËRBEJNË KËTO MODULE? 

 • Atij që ka vullnet dhe dëshirë për të njohur më mirë veten e tij dhe të jenë më efektiv.
 • Profesionistëve të shëndetit mendor: psikologë, këshillues, psikoterapistë apo punonjës social.
 • Trajnuesve në organizata (aplikimi i teknikave praktike gjatë trajnimit).
 • Prindërve trajnues, mësues, terapistë, psikologë, manaxherë.